Kontakt


Profil

Kræfterne bag Optimizing har mere end 20 års erfaring med debitoradministration og udvikling af forretningsgange til optimering af debitorhåndteringen.Erfaringerne er hentet fra arbejdet med offentlige og private virksomheder i ind- og udland. Vi gennemfører opgaver på dansk, skandinavisk og engelsk.Produkter og fordele

Vi tilbyder virksomheder assistance på time- eller projektbasis indenfor følgende områder:
 • Fastlæggelse af debitorpolitikker og forretningsgange
 • Træning og coaching af økonomimedarbejdere
 • Udførelse af rykkerprocedure (skriftligt og telefonisk)
 • Udsendelse af kontoudtog og  rentenota
 • Håndtering af reklamationssager
Ultimo hver måned udarbejder vi en rapport der viser udviklingen i debitormassen. Rapporteringen sker, som en kombination af grafer og en skriftlig tilbagemelding.

Fra tidligere opgaver kan vi dokumentere betydelige resultater. Resultater der har haft stor betydning for kundernes cashflow, finansiering og debitortab.

Optimizing kan, via samarbejdspartnere, tilbyde assistance ved inkassosager og debitorforsikring.Ved at samarbejde med Optimizing opnår du:
 • Færre tab på debitorer (brodne kar opdages i tide)
 • Hurtigere behandling af reklamationer
 • Væsentlig lavere pengebinding i debitorer
 • færre renteudgifter (hvis du får dine egne penge hjem hurtigere behøver du ikke låne i banken)
 • bedre cashflow
 • større fokus på en vigtig opgave, som de fleste medarbejdere ikke bryder sig om  
 • større kvalitet i opgaven
Vores arbejdsform er fleksibel, vi kan indgå en aftale om, at rydde op i dine debitorer, du kan outsource hele håndteringen til os eller vi kan overtage funktionen i en tidsbestemt periode (barsel, sygdom mv.)
Referencer

Hasselblad A/S
Kontendo A/S
F.A. Thiele A/S
Københavns VVS Teknik A/S
Leathermaster A/S


Kontakt os og hør
om de muligheder
du kan opnå.

Optimizing.dk
Kongsvænget 8b
2830 Virum
 
Tlf. 3111 2203
email: info@optimizing.dk web:
www.optimizing.dk

Optimizing.dk | Kongsvænget 8b | 2830 Virum | Tlf. 3111 2203